Voor iedere mantelzorg situatie een passende oplossing

 

Mantelzorgers verlenen langdurige hulp aan een chronisch zieke, oudere of gehandicapte naaste. Hierbij komt hij/zij vaak in een web van wet- en regelgeving terecht. De Mantelzorgmakelaar neemt coördinerende taken van de mantelzorger over, bijvoorbeeld op het gebied van Arbeid, Inkomen, Welzijn, Wonen, Zorg, Wet- en regelgeving, Verzekeringen (sociale verzekeringen) en Onderwijs (passend onderwijs, jonge mantelzorgers).

Om de mantelzorger te ondersteunen:

 

• brengen we de zorgsituatie helder in beeld;

• beoordelen we de knelpunten;

• helpen we om de weg te vinden naar de juiste instanties;

• nemen we regeltaken over;

• geven we de mantelzorger duidelijk inzicht in de financiële gevolgen bij bepaalde beslissingen.

 

Wij ontzorgen de mantelzorger waarbij kwaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid voorop staan.

 

Bent u mantelzorger of werkgever en wilt u weten wat Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar voor u kan betekenen? Maak dan snel een afspraak!

WAT IS EEN MANTELZORGER?

 

Een mantelzorger is iemand die meer dan 8 uur in de week onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, oudere of gehandicapte naaste.

NIEUWE SAMENWERKING

 

Betrokken en dichtbij: samenwerking met Uitvaartverzorging Monuta Jacqueline Reijers.

 

X

Plan van aanpak

 

Tijdens een intakegesprek ontstaat er een goed beeld van de knelpunten waar de mantelzorger tegenaan loopt…

 

Over Elise

 

Benieuwd wat een mantelzorgmakelaar is, doet en voor u kan betekenen? Kijk dan naar bovenstaand filmpje.

Vergoeding

 

Kosten voor een Mantelzorgmakelaar kunnen worden vergoed door zorgverzekeraars, gemeenten

 

Bent u benieuwd of u ook een mantelzorger bent? Bekijk aan de hand van de onderstaande mantelzorg situaties of u een mantelzorger bent:

 

 

U loopt vast op regelgeving en kleine lettertjes.

 

U bent onvoldoende bekend met de weg, het aanbod en/of de reikwijdte van voorzieningen binnen de zorgsector.

 

U wordt geconfronteerd met de (on)bereikbaarheid van instanties en/of het zoeken naar de juiste contactpersoon.

 

U heeft moeite met (intake) gesprekken met hulpverleners en loketten.

 

U heeft moeite met het invullen van formulieren.

 

U weet niet of u in aanmerking komt voor lastenverlichtende maatregelen.